کهربایی

قهوه ای کهربایی روشن
Light Amber Brown
بلوند کهربایی متوسط
Me.Amber Brown