بلوند عنابی تیره
6.57
محصولات رنگ مو (energy+color)