بلوند مرواریدی متوسط
7.9
محصولات رنگ مو (energy+color)