بلوند دودی متوسط
7.1
محصولات رنگ مو (energy+color)