قهوه ای دودی روشن
5.1
محصولات رنگ مو (energy+color)