بلوند خاکستری فوق العاده روشن
10.8
محصولات رنگ مو (energy+color)