بلوند طلایی فوق العاده روشن
10.3
محصولات رنگ مو (energy+color)