بلوند دودی فوق العاده روشن
10.1
محصولات رنگ مو (energy+color)