بلوند عنابی متوسط
7.57
محصولات رنگ مو (energy+color)