سری-رنگ-موهای-طبیعی-تونی
6.0-بلوند-تیره-min ۶-۰ بلوند تیره5.0-قهوه-ای-روشن-min ۵-۰ قهوه‌ای روشن4.0-قهوه-ای-متوسط-min ۴-۰ قهوه ای متوسط3.0-قهوه-ای-تیره-min ۳-۰ قهوه‌ای تیره2.0-مشکی ۲-۰ مشکی
10.0-بلوند-فوق-العاده-روشن-min ۱۰-۰ بلوند فوق العاده روشن9.0-بلوند-خیلی-روشن-min ۹-۰ بلوند خیلی روشن8.0-بلوند-روشن-min ۸-۰ بلوند روشن7.0-بلوند-متوسط-min ۷-۰ بلوند متوسط
8.00-بلوند-روشن-قوی-min ۸-۰۰ بلوند روشن قوی 7.00-بلوند-متوسط-قوی-min  ۷-۰۰بلوند متوسط قوی 6.00-بلوند-تیره-قوی-min ۶-۰۰ بلوند تیره قوی 5.00-قهوه-ای-روشن-قوی-min ۵-۰۰ قهوه‌ای روشن قوی
8.01-بلوند-دودی-طبیعی-روشن-min ۸-۰۱ بلوند دودی طبیعی روشن 4.01-قهوه-ای-دودی-طبیعی-مردانه-min ۴-۰۱ قهوه ای دودی طبیعی مردانه
سری-رنگ-های-آبی-زیتونی

سری-رنگ-موهای-طلایی-و-ترکیبات-تونی
سری-رنگ-موهای-قرمز-مسی-تونی
سری-رنگ-موهای-بنفش-و-ترکیبات

سری-رنگ-موهای-اکسپرتس-تونی
سری-رنگ-موهای-سوپر-بلوند
000-روشن-کننده-min
۰۰۰ روشن کننده
1000-روشن-کننده-طبیعی-min ۱۰۰۰ روشن کننده طبیعی
  1001-روشن-کننده-دودی-min
۱۰۰۱ روشن کننده دودی
1002-روشن-کننده-زیتونی-min ۱۰۰۲ روشن کننده زیتونی

1003-روشن-کننده-طلایی-min ۱۰۰۳ روشن کننده طلایی

1006-روشن-کننده-صدفی-min ۱۰۰۶ روشن کننده صدفی
1068-روشن-کننده-قوس-و-قزح-min ۱۰۶۸ روشن کننده قوس و قزح
  
1007-روشن-کننده-نسکافه-ای-min
۱۰۰۷ روشن کننده نسکافه‌ای
1009-روشن-کننده-مرواریدی-min
۱۰۰۹ روشن کننده مرواریدی