سری-رنگ-موهای-قرمز-مسی-تونی

رنگ موهای قرمز و مسی(Red & Copper)

رنگ های ماهاگونی:

زیبایی اتفاقی نیست، یک انتخاب است.

رنگ‌های عنابی:

رنگ‌های مسی:

تغییر را در چهره ی خود احساس کنید. بانوانی با پوست های تیره، سبزه و برنز کاندید‌های خوبی برای رنگ موهای مسی و ماهاگونی هستند به شرط این که تیره‌ترین ‌ها را از این گروه انتخاب کنند، تا بسیار شیک و جذاب به نظر آیند.
رنگهای مسی برای ایجاد تن های خاص در ترکیب با گروه های دیگر بسیار کاربردی می باشند.

رنگ‌های مسی قوی:

رنگ‌های قرمز:

قرمز شاهنشاه رنگ هاست، با آن شهبانوی قصه ها شوید.

خیلی از خانم‌ها با هر رنگ پوستی فکر می‌کنند که ممکن است این گروه رنگ به آنها نیاید و هیچ گاه ریسک انتخاب این رنگ ‌موها را نمی‌کنند. باید در نظر داشته باشیم این رنگ‌ها در پایه های روشن، بانوان با رنگ پوست سفید را بسیار خاص و زیبا می‌کنند.

رنگ‌های شفق دریا: