تونی پلکس

انقلابی در ترمیم مو
پلکس مو در قالب یک سیستم درمانی به طور تخصصی فرموله و طراحی شده است.
در پلکس تراپی آسیب های شیمیایی و مکانیکی ناشی از دکلره و رنگ کردن مو، ترمیم و بازسازی می شوند.
همچنین پلکس مو به عنوان یک پیش درمان نیز استفاده می گردد.
از لحاظ ترمیم کنندگی برای موهای ضعیف و شکننده با درصد آسیب دیدگی بالا احیاء کننده ی قوی تری از کراتین می باشد و آسیب هایی که توسط کراتین درمان نمی شود به راحتی با تونی پلکس قابل درمان است.

نحوه مصرف:

پلکس تراپی

تونی پلکس همزمان با رنگ کردن مو

تونی پلکس همزمان با فرآیند دکلره

چگونه تونی پلکس معجزه می کند؟
در فرآیند رنگ و دکلره کردن مو پیوندهای دی سولفیدی مو که برای حفظ سلامت و استحکام تارهای مو ضروری می باشند، شکسته شده که در نتیجه موجب شکنندگی و کشسانی موها
می گردند.
سیستم ترمیم کننده تونی پلکس با ایجاد و ترمیم عمقی پیوندهای دی سولفیدی به طور چشمگیری به تارهای ضعیف و آسیب دیده استحکامی دوباره می بخشد.